İnteraktif CD

09 Mayıs 2007 - 26517          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/11977 Türk-Arnavut Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu IX. Dönem Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12027 Türk-Hırvat Karma Ekonomik Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/12070 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akdedilen Vize Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Boğaziçi Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Benzin Türlerinin Üretimi,Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 10)- Benzin Türlerinin Üretimi,Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 10)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/138, K: 2006/100 Sayılı Kararı (17/11/1983 Tarihli ve 2955 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/7/2000 Tarihli ve 604 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/138, K: 2006/100 Sayılı Kararı (17/11/1983 Tarihli ve 2955 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/7/2000 Tarihli ve 604 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları