İnteraktif CD

04 Mayıs 2007 - 26512          

İ Ç İ N D E K İ L E R

KANUNLAR

- 5628 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5628 Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5636 Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5636 Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/11967 Bazı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Kadro ve Pozisyonların İhdas ve İptali Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik

- Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsü

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/16)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/16)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/17)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/17)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/18)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/18)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/19)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/19)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/20)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/20)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/21)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/21)

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2007/08)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları