İnteraktif CD

02 Mayıs 2007 - 26510          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5624 Kan ve Kan Ürünleri Kanunu- 5624 Kan ve Kan Ürünleri Kanunu

- 5627 Enerji Verimliliği Kanunu- 5627 Enerji Verimliliği Kanunu

- 5634 Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5634 Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5635 Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5635 Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5637 Uygulama İmkanı Kalmamış Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun- 5637 Uygulama İmkanı Kalmamış Bazı Kanunların Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SEÇME KARARI

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Abdurrahman YALÇINKAYA'nın Seçilmesine Dair Karar (No: 2007/14)- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Abdurrahman YALÇINKAYA'nın Seçilmesine Dair Karar (No: 2007/14)

YÖNETMELİKLER

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Adnan Menderes Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Adnan Menderes Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ADÜ-GENÇ) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- İhracat İşlemlerinin Hızlandırılması ile İlgili 2007/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- İhracat İşlemlerinin Hızlandırılması ile İlgili 2007/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

DÜZELTME

- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları