İnteraktif CD

22 Nisan 2007 - 26501          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/11940 "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşma" ve "Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği İçin Anlaşma"nın Feshine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/11941 Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/11949 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Gemiadamı Yetiştirme Kursları Yönetmeliği- Gemiadamı Yetiştirme Kursları Yönetmeliği

- Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ve Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ile Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ve Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ile Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

ANASTATÜ

- Türkiye Oryantiring Federasyonu Ana Statüsü   - Türkiye Oryantiring Federasyonu Ana Statüsü