İnteraktif CD

21 Nisan 2007 - 26500          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5620 Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun- 5620 Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/11955 Türkiye Cumhuriyeti ile Haşimi Ürdün Krallığı Arasında İmzalanan "Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/11935 İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, Yenibosna Mahallesi ile Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Ayamama Deresinin Dere Islahı ve Atıksu Kolektör Güzergahında Kalmaları Nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2007/11945 Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 6 Kişi Hakkındaki Hükmün İptali Hakkında Karar

- 2007/11947 Bazı Yerleşim Yerlerinin "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti ve Bu Yerlerdeki Üçüncü Sınıf Tarım Arazisinde Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Maliye Bakanlığına,Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2007/11961 Boş Bulunan Kamu İhale Kurulu Üyeliklerine Listede Adları Yazılı Kişilerin Atanmaları Hakkında Karar

- Milli Savunma, İçişleri ve Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YARGITAY VE DANIŞTAY ÜYELİKLERİNE SEÇME KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargıtay ve Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 153)- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargıtay ve Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 153)

YÖNETMELİKLER

- 2007/11932 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2007/11932 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları