İnteraktif CD

15 Nisan 2007 - 26494          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Emanet İşlere Ait Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye İş Kurumu Alım-Satım İhale ve Muayene-Kabul Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye İş Kurumu Alım-Satım İhale ve Muayene-Kabul Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/11)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/11)

- Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İhracatına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/4)