İnteraktif CD

13 Nisan 2007 - 26492          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/11894 Türk-Lübnan Karma Ekonomik Komisyonu İkinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2007/11882 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2007/11882 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Yönetmeliği- Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Yönetmeliği

- Gümrük Muhafaza Kontrolörleri Yönetmeliği- Gümrük Muhafaza Kontrolörleri Yönetmeliği

- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği- Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliği

- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2007/20)- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2007/20)

- Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 8)- Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 8)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları