İnteraktif CD

12 Nisan 2007 - 26491          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/11896 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Yasadışı Göçmenlerin Geri Kabulüne Dair Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI 2007/11919 Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak "Barbaros Denizcilik Yüksekokulu" Kurulması Hakkında Karar

- 2007/11930 17/4/2006 Tarihli ve 2006/10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ve Eki Cetvellerin 2007 Yılında da Uygulanmaya Devam Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İthalat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Fidanlık, Fidelik, Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı Üretilen Yerlerin Ruhsatlandırılmasına İlişkin Yönetmelik- Fidanlık, Fidelik, Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı Üretilen Yerlerin Ruhsatlandırılmasına İlişkin Yönetmelik

- Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Mera Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun 7 Mart 2007 Tarihli Kararları ile İlgili 2007/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ

- - Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)- - Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları