"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi:12.04.2007

Resmi Gazete Sayısı:26491

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli personelin disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 - (1) Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketinde görevli sözleşmeli personelinin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

|--------------------+--------------------+---------------------|
|Birimleri ve    |Disiplin Amiri   |Üst Disiplin     |
|Unvanları      |          |Amiri        |
|--------------------+--------------------+---------------------|
|Genel Müdüre    |Birimde Görevli   |Genel Müdür     |
|Bağlı Birim     |Müdür        |           |
|Müdürlüğü Sözleşmel|          |           |
|Personeli      |          |           |
|--------------------+--------------------+---------------------|
|Savunma Sekreterliği|Savunma       |Genel Müdür     |
|Sözleşmeli     |Sekreteri      |           |
|Personeli      |          |           |
|--------------------+--------------------+---------------------|
|Teftiş Kurulu    |Teftiş Kurulu    |Genel Müdür     |
|Başkanlığı     |Başkanı       |           |
|Sözleşmeli     |          |           |
|Personeli      |          |           |
|--------------------+--------------------+---------------------|
|Hukuk Müşavirliği  |I.Hukuk       |Genel Müdür     |
|Sözleşmeli     |Müşaviri      |           |
|Personeli      |          |           |
|--------------------+--------------------+---------------------|
|Daire Başkanlığı  |Daire Başkanı    |Genel Müdür     |
|Sözleşmeli     |          |Yardımcısı      |
|Personeli      |          |           |
|--------------------+--------------------+---------------------|

tammetin.jpg (2780 bytes)