İnteraktif CD

11 Nisan 2007 - 26490          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞKA BİR GÖREVE ATANMAK ÜZERE GÖREVDEN ALMA KARARI

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik- Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik

- Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Yönetmeliği- Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi Yönetmeliği

- Belediye Zabıta Yönetmeliği- Belediye Zabıta Yönetmeliği

- Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği- Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği

- Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/8)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/8)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/9)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/9)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2007/2)

- İthalat: (2007/20) Sayılı Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları