İnteraktif CD

08 Nisan 2007 - 26487          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/11844 Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Yedinci Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/11895 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında İmzalanan - 2007/11895 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında İmzalanan "Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar