İnteraktif CD

07 Nisan 2007 - 26486          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/11846 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Suriye Arap Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Tarihi Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Tarihi Dokümantasyon Merkezi Arasında İmzalanan İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/11880 Topluluk Programlarına ve Ajanslarına Katılım Projesine İlişkin "Finansman Anlaşması" ile Katılım Öncesi Mali Yardımın 2005 Yılı Programına İlişkin "Finansman Anlaşması"nın Eklerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2007/11885 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak "BedenEğitimi ve Spor Yüksekokulu" Kurulması Hakkında Karar

- 2007/11886 Kahramanmaraş İlinde Bulunan Bazı Alanların "Yenileme Alanı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2007/11931 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2007/11931 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- Ankara Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/52, K: 2007/14 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (1050, 5434, 209, 4749, 4925 ve 5216 Sayılı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 21/4/2005 Tarihli ve 5335 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/52, K: 2007/14 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (1050, 5434, 209, 4749, 4925 ve 5216 Sayılı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 21/4/2005 Tarihli ve 5335 Sayılı Kanun ile İlgili)

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 18.Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları