İnteraktif CD

05 Nisan 2007 - 26484          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5611 Emniyet Teşkilâtı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5611 Emniyet Teşkilâtı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/11854 Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2007/11863 Destekleme Alımı Tütün Stoklarında Bulunan Tütünlere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2007/11863 Destekleme Alımı Tütün Stoklarında Bulunan Tütünlere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2007/11864 Hariçte İşleme Rejimi Kararı- 2007/11864 Hariçte İşleme Rejimi Kararı

- 2007/11912 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar- 2007/11912 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

- 2007/11913 Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar- 2007/11913 Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar

- 2007/11918 Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin, 31/12/2004 Tarihi İtibarıyla Maliye Bakanlığına Olan Borçlarının Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemine Tabi Tutulmasına Dair Belediye Uzlaşma Komisyonu Kararının Onaylanmasına İlişkin Karar

ATAMA KARARI

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelikler

- Ulusal Pamuk Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik- Ulusal Pamuk Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

- Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik- Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

- Ulusal Turunçgil Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik- Ulusal Turunçgil Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

- Ulusal Fındık Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik- Ulusal Fındık Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

- Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları