İnteraktif CD

28 Mart 2007 - 26476          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5604 Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun- 5604 Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun

- 5608 İskân Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5608 İskân Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5609 Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5609 Gecekondu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a,Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/2)

- İthalata Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)

- Yüksek Yoğunluklu Tadlandırıcıların İthaline İlişkin 2007/4 Sayılı İthalat Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/108, K: 2006/107 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 209 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4618 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/108, K: 2006/107 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 209 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4618 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları