İnteraktif CD

24 Mart 2007 - 26472          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/11743 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Suudi Arabistan Krallığı Bakanlar Kurulu Divanı Başkanlığı Milli Arşiv ve Belge Merkezi Arasında İmzalanan İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/11769 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası Bitki Kaynakları Enstitüsü Arasında İmzalanan "Uluslararası Bitki Genetik Kaynakları Enstitüsü (UBGKE) ve Ürün Genetik Kaynakları Ağı İçin Avrupa İşbirliği Programı (AİP/ÜGK)'nın Üye Ülkeleri Arasında Anlaşma Mektubu'nun Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/EC)- Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/EC)

TEBLİĞ

- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2007/1)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/5, K: 2007/18 Sayılı Kararı (1/3/2006 Tarihli ve 5467 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 11/1/2007 Tarihli ve 5573 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/5, K: 2007/18 Sayılı Kararı (1/3/2006 Tarihli ve 5467 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 11/1/2007 Tarihli ve 5573 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları