İnteraktif CD

15 Mart 2007 - 26463          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/11699 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki "Süleyman Şah Türbesi Tahkimat Projesinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Uygulama Protokolü" ile "Süleyman Şah Türbesi Tahkimat Projesinin Uygulanmasına İlişkin Olarak Türkiye ve Suriye Heyetleri Arasında Yapılan Toplantının Tutanağı", Eki "Süleyman Şah Türbesi Sınırlarına Ait Belge" ve Lahikalarının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Şurası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Şurası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik- Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/1)- Anonim ve Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/1)

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/01)

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/07)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/11 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 54)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları