İnteraktif CD

09 Mart 2007 - 26457          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/11726 "Türk-Romen Karma Ekonomik Komisyonu Yirmi Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/11730 Beşinci Dönem Türk-Avusturya Karma Ekonomik Komisyonu Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Diyanet İşleri Başkanlığınca İdare Olunan Cami ve Mescitlerdeki Teberrükât Eşyası Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Diyanet İşleri Başkanlığınca İdare Olunan Cami ve Mescitlerdeki Teberrükât Eşyası Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT)- Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (90/384/AT)

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği

- Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi (HÜFAM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

- Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞLER

- Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/16)

- Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Kökenli Gıdalarda Veteriner İlaçları Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/17)

- Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ (Sıra No: 43)- Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ (Sıra No: 43)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları