İnteraktif CD

08 Mart 2007 - 26456          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2007/11678 Türkiye-Moldova Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

- 2007/11729 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında İmzalanan, Ortak Sanayi Çalışma Grubu VI. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/11687 Bazı Yerleşim Alanlarının 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar

- 2007/11696 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2007/11776 Dışişleri Bakanlığı Mensuplarının Bazı Görevlere Atanmalarına İlişkin Karar

- Devlet, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik- Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)- Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)

- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)- Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)

- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)- Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2007/1)

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 263)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 263)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları