İnteraktif CD

01 Mart 2007 - 26449          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/11621 İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİOĞLU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim İçerikli Organik Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Piyasaya Arzı ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği- Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

- Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

- Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞLER

- 2007Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)- 2007Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 368)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 368)

- İç Karantinaya Tabi Bitki Hastalık ve Zararlıları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/11)

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/3)

- Büyükşehir Belediyeleri ve Bunlara Bağlı Kuruluşlar ile Sermayesinin Yüzde Ellisinden Fazlası Büyükşehir Belediyelerine Ait Şirketlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Olan Kamu ve Özel Hukuka Tabi Alacakları ile Bunların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçları Hakkında Takas, Mahsup ve Kesinti İşlemleri Genel Tebliği (No: 2007/1)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/27)

- İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2007/2)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/13)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/14)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/15)

- Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 6)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları