İnteraktif CD

24 Şubat 2007 - 26444          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/11718 Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkındaki Bazı Kararnamelerin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Karar

- 2007/11721 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

-2007/11725 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun Kuracağı veya Katılacağı Ortaklığa Dair Usul ve Esaslar Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Milli Savunma Bakanı M.Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Danıştay Üyeliğine, Çorum Valisi Hüseyin POROY Seçilmesine Dair Karar- Danıştay Üyeliğine, Çorum Valisi Hüseyin POROY Seçilmesine Dair Karar

ATAMA KARARI

- Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ'ın Atanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Programlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Programlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yurt Dışı Teşkilatında Sürekli Görevlendirilecek Tarım Müşavirlerinin Atanmalarının Esas ve Usullerine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Yurt Dışı Teşkilatında Sürekli Görevlendirilecek Tarım Müşavirlerinin Atanmalarının Esas ve Usullerine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Mülki İdare Amirleri Atama,Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/1)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/3)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/3)

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/22)- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/22)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/29)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları