İnteraktif CD

22 Şubat 2007 - 26442          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/11624 Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Bilgisayar ve Turizm Yüksekokulunun Adının Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2007/11638 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

- Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

- Adıyaman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/18, K: 2007/9 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5403 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 31/1/2007 Tarihli ve 5578 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/18, K: 2007/9 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5403 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 31/1/2007 Tarihli ve 5578 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları