İnteraktif CD

20 Şubat 2007 - 26440          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/11601 Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler ve Suç Ofisi Arasında - 2007/11601 Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler ve Suç Ofisi Arasında "Terörizm ve Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Uluslararası İşbirliği Üzerine Orta Asya ve Kafkasya Bölgesel Çalıştayı"na İlişkin Mektup Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M.Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- 2007/11620 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2007/11620 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat- Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

- Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikayet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2007/13)

- Türk Standartları Enstitüsünün Gaz Yakan Cihazlar ve Basınçlı Ekipmanlar Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesiyle İlgili Tebliğ (No: 2007/4)

- Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Gaz Yakan Cihazlar ve Basınçlı Ekipmanlar Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesiyle İlgili Tebliğ (No: 2007/5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/18, K: 2004/88 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 23/5/2002 Tarihli ve 4759 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/18, K: 2004/88 Sayılı Kararı (17/7/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 23/5/2002 Tarihli ve 4759 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları