İnteraktif CD

19 Şubat 2007 - 26439          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2007/11608 Türk-Yunan Karma Ekonomik Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

TEBLİĞLER

- Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2007/1)- Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2007/1)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/28)