İnteraktif CD

07 Şubat 2007 - 26427          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞLER

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 5/2/2007 Tarihli ve 2007/08 Sayılı Kararı

- 2006 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılım Listesi- 2006 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılım Listesi

- 2006 Yılı Aralık Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi- 2006 Yılı Aralık Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları