İnteraktif CD

06 Şubat 2007 - 26426 1. Mükerrer          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2007/11609 Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamındaki İller ve 2001 Yılı İçin Belirlenen Fert Başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Tutarı 1500 ABD Doları veya Daha Az Olan İller ile Bu İller Dışında Kalan ve 2003 Yılı İçin Belirlenen Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasına Göre Endeks Değeri Eksi Olan İllerdeki Organize Sanayi Bölgelerinin Mülki yetinde Bulunan Tahsis Edilmemiş Parsellerin, Yeni Yatırımlar İçin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Olarak Tahsis Edilmesine İlişkin Sürenin Üç Yıl Uzatılması Hakkında Karar    - 2007/11609 Kalkınmada Öncelikli Yöreler Kapsamındaki İller ve 2001 Yılı İçin Belirlenen Fert Başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Tutarı 1500 ABD Doları veya Daha Az Olan İller ile Bu İller Dışında Kalan ve 2003 Yılı İçin Belirlenen Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasına Göre Endeks Değeri Eksi Olan İllerdeki Organize Sanayi Bölgelerinin Mülki yetinde Bulunan Tahsis Edilmemiş Parsellerin, Yeni Yatırımlar İçin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Olarak Tahsis Edilmesine İlişkin Sürenin Üç Yıl Uzatılması Hakkında Karar