İnteraktif CD

05 Şubat 2007 - 26425          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Adalet Bakanlığına,İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Deprem Araştırma ve Risk Yönetimi Merkezi Yönetmeliği