"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Sermaye Piyasası Kurulundan

İSTANBUL ALTIN BORSASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:25.01.2007

Resmi Gazete Sayısı:26414

MADDE 1 - 30/6/1999 tarihli ve 23741 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) En az 20 yaşını bitirmiş bulunması,"

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Altın Borsası Başkanı yürütür.

tammetin.jpg (2780 bytes)