İnteraktif CD

20 Ocak 2007 - 26409          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/11537 "Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması"nın Sona Erdirilmesi ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Bitki Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı Konusunda İşbirliği Anlaşması"nın Feshine İlişkin Anlaşmaların Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2007/11548 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Karaman'da "Kamil Özdağ Fen Fakültesi" Kurulması Hakkında Karar

- 2007/11549 Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı "Avrupa Topluluğu Enstitüsü"nün Adının "Avrupa Birliği Enstitüsü" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Çanakkale Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çanakkale Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/1)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/1)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/2)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/2)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 11. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 4 Adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları