İnteraktif CD

14 Ocak 2007 - 26403          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- İstanbul Teknik Üniversitesi Profesör Doktor Emin Turan Onat Malzemelerin Dinamik Davranışı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ