İnteraktif CD

12 Ocak 2007 - 26401          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/11499 Türk-İspanyol Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2006/11521 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Devredilen Kurumlara (Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü) Ait Bazı Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2006/11521 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Devredilen Kurumlara (Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü) Ait Bazı Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

YÖNETMELİK

- Türk Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odalarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Türk Diş Hekimleri Birliği ve Diş Hekimleri Odalarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1)- 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1)

- Tohumluk Yetiştiricileri Tarafından 2007 Yılı İçin Ödenecek Tarla ve Depo Kontrol, Laboratuvar Analiz ve Test Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2007/5)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/17)

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/18)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları