İnteraktif CD

06 Ocak 2007 - 26395          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/11430 Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2006/11431 Telekomünikasyon Kurumuna Ait Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 2006/11457 Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliğinin Kurulmasına İzin Verilmesine Dair Karar

- 2006/11459 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Konutları Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Bolu İlinde İnşa Edilen Bazı Konutların Bolu Valiliği ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne Bedelsiz Olarak Devredilmesine İlişkin Karar

- 2006/11482 Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 3 Kişiye İlişkin Hükmün İptaline Dair Karar 2006/11486 Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak "Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" Kurulmasına Dair Karar

- 2007/11533 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

ATAMA KARARI 2006/11464 Bazı Dışişleri Mensuplarının Atanmalarına İlişkin Karar

YÖNETMELİK

- 2006/11456 Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2006/11456 Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması ile İlgili 2007/1Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması ile İlgili 2007/1Sayılı Başbakanlık Genelgesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları