İnteraktif CD

22 Aralık 2006 - 26384          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Garanti, Tazminat ve Finans Anlaşması- Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasındaki Garanti, Tazminat ve Finans Anlaşması

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/11342 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi Kurulmasına Dair Karar- 2006/11342 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi Kurulmasına Dair Karar

- 2006/11357 Ankara Anadolu Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesine Dair Karar

- 2006/11360 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bünyesinde İki Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2006/11377 Suriye Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

- 2006/11380 Afyon Polis Meslek Yüksek Okulunun Adının Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksek Okulu Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2006/11385 Merzifon Hava Meydanı Sivil Tesisleri İnşaatı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- 2006/11398 Bazı Dışişleri Bakanlığı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

GÖREVLENDİRME KARARI

- Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Metin YALMAN'ın Basın İlân Kurumu Genel Kurul Üyeliğinde Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar (No: 2006/36)

YÖNETMELİKLER

- Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerine Ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerine Ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Kimlik Paylaşımı Sistemi Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Kimlik Paylaşımı Sistemi Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Türkiye Kick-Boks Federasyonuna İdari ve Mali Yönden Özerklik Verilmesine Dair Karar

- Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 261)- Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 261)

- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 40)- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 40)

- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/54)- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/54)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2006/96 Sayılı Kararı

DÜZELTME

- 52 Seri No.lu - 52 Seri No.lu "Harçlar Kanunu Genel Tebliği" ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları