İnteraktif CD

21 Aralık 2006 - 26383          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5564 Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun- 5564 Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATMA KARARI

- 2006/11351 Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliğine Vahdettin ERTAŞ'ın Atanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/21)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/31)

- 2006 Yılı Ekim ve Kasım Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2006 Yılı Ekim ve Kasım Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2006 Yılı Ekim ve Kasım Aylarına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2006 Yılı Ekim ve Kasım Aylarına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2006 Yılı Ekim ve Kasım Aylarına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2006 Yılı Ekim ve Kasım Aylarına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2006 Yılı Ekim ve Kasım Aylarına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2006 Yılı Ekim ve Kasım Aylarına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

- 20 Dağıtım Şirketinin İlk Uygulama Dönemine İlişkin Gelir Düzenlemesi Hakkında Tebliğ - Elektrik Dağıtım Bölgelerinde Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğ - Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları