İnteraktif CD

20 Aralık 2006 - 26382          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

- 2006/11285 Uzay Cisimlerinin Verdiği Zarardan Dolayı Uluslararası Sorumluluk Hakkında Sözleşme'ye Beyanla Katılmamıza İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ANA STATÜ

- Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞLER

- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat

- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat- Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat

- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat

- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat

- Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat- Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat

- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 2)- Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 2)

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 259)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 259)

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 260)- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 260)

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 28)- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 28)

- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 33)- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 33)

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47)

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 102)- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 102)

- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38)- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 364)- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 364)

- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)

- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

DÜZELTME

- 2006-1 Sayılı - 2006-1 Sayılı "Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği" ile İlgili

- Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 6) ile İlgili- Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 6) ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları