İnteraktif CD

18 Aralık 2006 - 26380          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2006/11246 Türkiye Cumhuriyeti ile Palau Cumhuriyeti Arasında İmzalanan "Diplomatik İlişkilerin Tesis Edilmesine İlişkin Ortak Açıklama"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/11334 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Hartum'da Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi (TİKA) Program Koordinasyon Ofisi'nin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ufuk Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği