İnteraktif CD

15 Aralık 2006 - 26377          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2006/11196 Türk-Moğol Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi IV. Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/11337 Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında İmzalanan - 2006/11337 Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında İmzalanan "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/11345 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Sandıkların İştirakçileri ile Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortasından Aylık veya Gelir Bağlanmış Olanlar ve Bunların Hak Sahiplerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna Devri Hakkındaki Usul ve Esaslara İlişkin Karar- 2006/11345 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Sandıkların İştirakçileri ile Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortasından Aylık veya Gelir Bağlanmış Olanlar ve Bunların Hak Sahiplerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna Devri Hakkındaki Usul ve Esaslara İlişkin Karar

- 2006/11353 17Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle İşyerleri Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Kocaeli İlinde İnşa Edilen Bazı İşyerlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Bedelsiz Olarak Devredilmesi Hakkında Karar- 2006/11353 17Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle İşyerleri Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Kocaeli İlinde İnşa Edilen Bazı İşyerlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Bedelsiz Olarak Devredilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARI

- Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİK

- 2006/11320 Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği- 2006/11320 Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği

ANA STATÜLER

- Türkiye Buz Pateni Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Buz Pateni Federasyonu Ana Statüsü

- Türkiye Okçuluk Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Okçuluk Federasyonu Ana Statüsü

- Türkiye Sutopu Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Sutopu Federasyonu Ana Statüsü

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/11, K: 2006/17 Sayılı Kararı (22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/11, K: 2006/17 Sayılı Kararı (22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı Kanun ile İlgili)

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 18.Hukuk Dairesine Ait 4 Adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları