İnteraktif CD

14 Aralık 2006 - 26376          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

- 5558 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5558 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2006/11261 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Filistin Ulusal Yönetimi Arasında İmzalanan "Mutabakat Zaptı" ile Türkiye ve İsrail Arasında İmzalanan "Ortak Bildiri"nin Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/11278 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Tarım, Ormancılık ve Su Kaynakları Bakanlığı Arasında İmzalanan "Makedonya'da Arıcılığın Geliştirilmesi Konusunda İşbirliği Protokolü"nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/11287 Türkiye-Pakistan Turizm Karma Komisyonu III. Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/11286 Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Bünyesinde İki Adet Şube Müdürlüğü Kurulması ile Aynı Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan İki Adet Şube Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

- 2006/11298 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadroların Düzenlenmesi Hakkında Karar

- 2006/11304 Bazı İlçelerdeki Emniyet Amirliklerinin, İlçe Emniyet Müdürlüklerine Dönüştürülmesi Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- İçişleri ve Maliye Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmelik- Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmelik

- Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Topluluğu, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Önlisans Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kastamonu Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/22, K: 2006/40 Sayılı Kararı (27/12/2005 Tarihli ve 5437 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/22, K: 2006/40 Sayılı Kararı (27/12/2005 Tarihli ve 5437 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları