İnteraktif CD

13 Aralık 2006 - 26375          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2006/11262 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "2006-2009 Yıllarına Ait Eğitim, Bilim, Kültür, Gençlik ve Spor Değişim Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/11270 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Eğitim İşbirliği Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/11296 Bazı Yerlerin Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2006/11307 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Bazı Yerleşim Yerlerinin Uygulama Alanı Kapsamından Çıkarılması Hakkında Karar

- 2006/11308 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uyarınca Uygulama Alanı İlan Edilen Şanlıurfa ve Aksaray İllerinde,Bağlılık Durumları Gösterilen Yerleşim Yerlerinin Ana Köy ve Mahalleden Ayrılarak Bağımsız Köy Haline Getirilmeleri Hakkında Karar

- 2006/11314 Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatında İngilizce Dil Öğreticiliği ve Bilgisayar Öğreticiliği Görevlerinde Kısmi Zamanlı Geçici Personel İstihdamı ile Bu Personele Ödenecek Ücretlere İlişkin Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e,Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Maliye ile Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Uzman Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik- Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Uzman Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

İLKE KARARLARI

- 1/5/1983 Gün ve 18034 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 7/4/1983 Gün ve 2 Sayılı Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 21 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tepsi Edilen Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı- 1/5/1983 Gün ve 18034 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 7/4/1983 Gün ve 2 Sayılı Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 21 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tepsi Edilen Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı

- 1/5/1983 Gün ve 18034 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 11/4/1983 Gün ve 4 Sayılı Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 32 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Birinci Sınıfa Ayrılma Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı- 1/5/1983 Gün ve 18034 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 11/4/1983 Gün ve 4 Sayılı Adli ve İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 32 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Birinci Sınıfa Ayrılma Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı

- Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı- Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı

- Birinci Sınıf Olma Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu İlke Kararı (No: 6)- Birinci Sınıf Olma Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Kurulu İlke Kararı (No: 6)

TEBLİĞ

- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları