İnteraktif CD

12 Aralık 2006 - 26374          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAŞKA BİR GÖREVE ATANMAK ÜZERE GÖREVDEN ALMA KARARI

- Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Başka Bir Göreve Atanmak Üzere Görevden Alma Kararı

YÖNETMELİK

- Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/142, K: 2006/80 Sayılı Kararı (10/2/1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/4/2005 Tarihli ve 5335 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/142, K: 2006/80 Sayılı Kararı (10/2/1954 Tarihli ve 6245 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/4/2005 Tarihli ve 5335 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları