İnteraktif CD

11 Aralık 2006 - 26373          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2006/11232 Türkiye-Irak Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/11244 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Amasya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik