İnteraktif CD

10 Aralık 2006 - 26372          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2006/11221 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisi Arasında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/11225 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi ile Brezilya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisi Arasında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

TEBLİĞ

- TIR Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ