İnteraktif CD

07 Aralık 2006 - 26369          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/11227 Türkiye ile Gürcistan Arasında İmzalanan "Elektrik Enerjisi Alış-Verişi Hakkında Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği- Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

- Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapıları İçin Afet Yönetmeliği- Karayolu Yolboyu Mühendislik Yapıları İçin Afet Yönetmeliği

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan - Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan "MEDULA" Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)

- Kamu İdarelerinde Çalışanlar ile Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tesciline İlişkin Tebliğ (Seri No: 2)- Kamu İdarelerinde Çalışanlar ile Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tesciline İlişkin Tebliğ (Seri No: 2)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları