İnteraktif CD

04 Aralık 2006 - 26366          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Eğitim Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Selçuk Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği