İnteraktif CD

30 Kasım 2006 - 26362          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- 2006/11190 Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliğine, Mithat HIZLI'nın Atanması Hakkında Karar- 2006/11190 Sermaye Piyasası Kurulu Üyeliğine, Mithat HIZLI'nın Atanması Hakkında Karar

- Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Benzin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 5)- Benzin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 5)

- Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 6)- Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 6)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları