İnteraktif CD

25 Kasım 2006 - 26357          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Ceyhan Liman Yönetmeliği- Ceyhan Liman Yönetmeliği

- Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği- Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

- Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Necmettin Akyıldız İşitme, Konuşma, Ses ve Denge Bozuklukları Tanı, Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi Aile Planlaması İnfertilite ve Üreme Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/74)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/74)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/75)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/75)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/152, K: 2006/34 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (19/9/2006 Tarihli ve 5543 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/152, K: 2006/34 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (19/9/2006 Tarihli ve 5543 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları