İnteraktif CD

23 Kasım 2006 - 26355          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2006/11081 Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik- 2006/11081 Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

- Türkiye Elektrik İletim A.Ş.Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal Kiraya Verme Yönetmeliği- Türkiye Elektrik İletim A.Ş.Genel Müdürlüğü Taşınmaz Mal Kiraya Verme Yönetmeliği

ANA STATÜ

- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/73)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/73)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları