İnteraktif CD

20 Kasım 2006 - 26352          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2006/11144 Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Libyalılar Tarihi Araştırmalar Cihat Merkezi Arasında İmzalanan İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2006/11161 Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasında İmzalanan "GelirÜzerindenAlınanVergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Milli Savunma Bakanlığına,Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Kırıkkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği