İnteraktif CD

18 Kasım 2006 - 26350          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2006/11163 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan "AfetYönetimi Konusunda İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Mülkiye Müfettişi Seçme Sınavı ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik- Mülkiye Müfettişi Seçme Sınavı ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

- Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsü- Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsü

TEBLİĞLER

- Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/72)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/72)

- Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (No: 2006/1)- Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (No: 2006/1)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/30)

- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 30)- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 30)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait 4 Adet Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları