İnteraktif CD

16 Kasım 2006 - 26348          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2006/11138 Alanya ve Çevresi Turizmi Geliştirme ve Hizmet Birliği'ne Üye Olan Bazı İl Özel İdaresi, Belediye ve Köylerin Adı Geçen Birliğe Katılmalarının Zorunlu Hale Getirilmesi Hakkında Karar

- 2006/11162 Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Nükleer Bilimler Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2006/11165 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Bünyesinde İki Adet Şube Müdürlüğü Kurulması ile Aynı Genel Müdürlüğün İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Bünyesinde Yer Alan Bir Adet Şube Müdürlüğünün Strateji Geliştirme Başkanlığına Devredilmesi Hakkında Karar

- 2006/11167 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2006/11167 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2006/11176 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saati Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Karar

- 2006/11177 Bazı Yerlerin Uygulama Alanı Olarak Tespiti Hakkında Karar

- 2006/11181 Gaziantep Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Adnan Menderes Üniversitesi Su Kaynakları Geliştirme,Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Okan Üniversitesi Kültürlerarası Diyalog Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/87, K: 2005/110 Sayılı Kararı (1/8/2003 Tarihli ve 4971 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/87, K: 2005/110 Sayılı Kararı (1/8/2003 Tarihli ve 4971 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları