İnteraktif CD

11 Kasım 2006 - 26343          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi Yönetmeliği- İnsan Hakları Eğitimi Ulusal Komitesi Yönetmeliği

- Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair 2006/27 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/49)- Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair 2006/27 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2006/49)

- Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2006/ 26)- Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2006/ 26)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları